Tirsdag den 17. marts 2015

Bidrag til Danmarks afrapportering til UNESCO

Skrevet af: CKI

9. marts 2012


Emneord:

Print

Her kan du se en række organisationers bidrag til Danmarks afrapportering til UNESCO om implementeringen af konventionen om kulturel mangfoldighed, som Danmark underskrev i 2006.


Som bidrag til Danmarks afrapportering til UNESCO har organisationerne indsendt følgende breve:

 

 

 Bidrag fra Center for Kultur og Udvikling

 

 Bidrag fra Center for Kunst & Interkultur

 

 Bidrag fra Dansk Kunstnerråd

 

 Bidrag fra Freemuse

 

 Bidrag fra Kulturelle Samråd i Danmark

 

 

 

 

 

 

Baggrund 

Den 8. februar 2012 modtog en række organisationer et brev fra Kulturministeriet, hvor der stod:

 

“Danmark ratificerede i december 2006 UNESCOs konvention om kulturel mangfoldighed. De lande, som har ratificeret konventionen, har forpligtet sig til hvert fjerde år at indrapportere til UNESCO om, hvilke tiltag de har gjort for at beskytte og fremme ”the diversity of cultural expressions” såvel inden for det pågældende lands grænser som igennem deltagelse i internationalt samarbejde. Denne forpligtelse er et led i at dele information på tværs af landegrænser og skabe transparens/gennemsigtighed omkring implementeringen af UNESCOs konvention.

 

Danmark var blandt et af de første lande, som ratificerede konventionen, og skal derfor aflevere sin første rapport til UNESCO 30. april 2012. Afrapporteringen sker samtidig med de fleste af de øvrige EU-lande, som også ratificerede konventionen i 2006.

 

Til brug for afrapporteringen vil vi bede om jeres bidrag.

 

Vi er interesserede i at få bidrag fra jer, hvis I har iværksat tiltag eller aktiviteter med henblik på at beskytte og/eller fremme ”the diversity of cultural expressions” i perioden efter Danmarks ratificering i dec. 2006 – enten med eksplicit udgangspunkt i konventionens tekst og formål – eller uden dette eksplicitte afsæt. Aktiviteterne kan være iværksat i Danmark og/eller i international sammenhæng. (...)

 

Med venlig hilsen
Annette Kornerup
Fuldmægtig

 

 


Høringsproces i Tyskland
I Tyskland gives civilsamfundet mulighed for at kommentere det udkast til den nationalrapport, som Tyskland – ligesom Danmark og 93 andre af de lande, der har ratificeret konventionen – skal aflevere til UNESCO den 30. april om hvordan det er gået med implementeringen af konventionen. 

Den online høring foregår fra den 13. til 19. marts 2012 på www.unesco.de. De indkomne kommentarer vil derefter blive vurderet af alle implicerede afdelinger i den føderale regering og vil muligvis blive inddraget, lover den tyske UNESCO-nationalkommission, som varetager opgaven.

Dansk høring?
Det er endnu uvist, om det danske kulturministerium på lignende vis vil sende den danske nationalrapport til UNESCO i høring og på samme måde som de tyske myndigheder give bidragyderne mulighed for at kommentere den rapport, som ministeriet i øjeblikket skriver på med henblik på at sende den til UNESCO den 30. april.

EU-rapport og europæisk høringsproces
EU har også ratificeret konventionen og skal aflevere en rapport om implementeringen. Europa-Kommissionen lavede et spørgeskema, som på europæisk plan henvendte sig til ngo'er og organiserede netværk: ec.europa.eu/culture/forms/questionnaire-unesco_en.htm. Deadline for høringssvar var den 10. februar 2012.
 
Konventionshøring i Hildesheim den 10.-11. maj
I Tyskland har man etableret en såkaldt Føderal Koalition for Kulturel Mangfoldighed, som holder sin tiende kongres den 10. og 11. maj 2012 i Hildesheim. De vigtigste emner på dagsordenen er her resultatet af den tyske stats implementeringsrapport og nogle forskningspørgsmål i forbindelse med UNESCO-konventionen om kulturel mangfoldighed. 
 
 

 
 

 

Høring om FNs kulturkonvention
CKI arrangerede i samarbejde med syv andre organisationer en høring om FNs kulturkonvention i Politikens Foredragssal i København den 19. marts 2012. Læs mere...

 

Foromtale af høringen


Blandt andre:

havebackstage.dk
kultunaut.dk
kulturellesamraad.dk
kulturhusene.dk
kunstoginterkultur.dk
plus.politiken.dk
skuespillerforbundet.dk
u-landsnyt.dk 
 
 
 
 

Presseomtale


Politiken Søndag – den 18. marts 2012:
Kulturens grundlov er endt i skuffen
Danmark har underskrevet en kulturkonvention, men siden er der intet sket. Af Mikkel Vuorela

Radio 24syv, RomerRiget – den 20. marts 2012:
RomerRiget handler i dag om UNESCOs kulturkonvention
Skal vi frede Sankt Hans bålet og pølsevognen? Inden 30. april skal Danmark sende en rapport til Unesco om, hvordan man efterlever konventionen til beskyttelse af kulturel mangfoldighed. Den kan gå hen og blive tynd. Vi ser på det i selskab med Mik Aidt fra Center for kunst og interkultur - og taler med Iben Mandrup om inuitternes postkoloniale skæbne og Henrik Goldschmidt om hans Middle East Peace Orchestra. Garanteret 100% halal OG kosher! Vært: Knud Romer
arkiv.radio24syv.dk/audiopodcast/channel/3973425

Podcast MP3 af udsendelsen (højreklik for at downloade):
arkiv.radio24syv.dk/../romerriget-uge-12-2012-1-audio.mp3

CKO.dk, Julie Kjær Ovesen – den 20. marts 2012:
Refleksioner over kulturel mangfoldighed


Dagbladet Information – den 14. april 2012:
Dansk kulturel mangfoldighed
I egen selvforståelse står Danmark sig fint, når det gælder mindretalskulturer. Men der er rigtig god plads til forbedringer, viser høring om dansk tilslutning til UNESCO-konvention om mangfoldighed. Af Karen Lisa Salamon

 

 

 
 


Mere information om FNs kulturkonvention

UNESCOs konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed