Tirsdag den 17. marts 2015

To dages konference om kunst og interkultur: 'Kunsten at inkludere'

Sted: Skuespilhuset

Dato: 28.-29. januar 2010

Pris: 600 kr. for to dage

Download pdfPrint

To dages konference om kunst og interkultur: 'Kunsten at inkludere'

Konferencen KUNSTEN AT INKLUDERE bliver et kulturpolitisk 'topmøde' om, hvordan politikere, ledere og beslutningstagere i det danske kulturliv forholder sig til globaliseringen og kulturel mangfoldighed:
Hvordan omsættes hensigter til konkret handling i forhold til at inkludere det publikum og de kunstnere i Danmark, som har en interkulturel baggrund?Det bliver første og måske eneste gang i dette land, at så mange beslutningstagere og strateger i kulturlivet mødes med eksperter og meningsdannere for at diskutere det danske kulturlivs fremtid, når det handler om interkultur, mangfoldighed og inklusion.

De kommmer alle sammen. Fra kulturministeren og hendes embedsmænd i ministeriet, fra Folketingets kulturudvalg, partiernes kulturordførere, byråd og kommunalforvaltninger i hele landet, fra statslige kulturinstitutioner, kunstuddannelsesinstitutioner, kulturhuse, teatre og – ikke mindst – dem, meget af denne konference drejer sig om: kunstnerne. De danske kunstnere – med eller uden en interkulturel baggrund.

Når i alt 235 kulturmennesker i slutningen af januar sætter hinanden stævne til to dage med forelæsninger, paneldebatter, workshops og clinics i Skuespilhuset ved Nyhavn kommer diskussionerne til at dreje sig om globaliseringen, fremtiden og de nye, interkulturelle dimensioner og erfaringer, som udviklingen har ført med sig – med deraf følgende behov for nye kompetencer og strategier i kultursektoren.


Regulering eller hensigter?
Et af konferencens mål er at undersøge og debattere, om vejen til øget mangfoldighed og mere åbenhed i dansk kunst- og kulturliv skal gå via lovgivning og kvoter, forskellige grader af tvang, eller om der hellere skal sættes ind på at skabe forståelse for potentialerne, skabe holdningsændringer, kombineret med tilslutning til og synlighed af hensigtserklæringer. Konferencedeltagerne vil alle blive bedt om at tage stilling til, om forandringerne, der kan sætte kulturlivet i forbindelse med virkeligheden uden for murene, skal kickstartes ved hjælp af regulering eller hensigter? - eller er det måske en helt tredje tilgang, der er brug for?

Nye vitaminer til kulturlivet
På konferencen vil vidende oplægsholdere med erfaringer fra erhvervslivet, forskningsverdenen, kommunalforvaltninger og kultursektoren give indsigt i, hvad de mener, der skal til for at gøre dansk kulturliv lige så inkluderende – strategisk forankret på scenerne såvel som bag kulisserne, i medarbejderstab og ledelse – som eksempelvis en række danske erhvervsvirksomheder og en kulturinstitution som Taastrup Teater i dag er blevet det.Glæd dig til blandt andre at høre:ProgramKeynote taler


Åbningstale
• Kulturminister Carina Christensen (K)

Hensigt eller regulering?
Birgitte Kofod Olsen, Tryg-Vesta. Læs mere...

Forskning
Betina Wolfgang Rennison, lektor, phd, Copenhagen Business School, forfatter til bogen 'Kampen om integrationen - Diskurser om etnisk mangfoldighedsledelse'. Læs mere...

Mangfoldighed i erhvervslivet
Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydanskere

Peptalk og dødstrusler
Omar Marzouk, komiker


Paneldebatter


National kulturpolitik
Skal krav om mangfoldighedsstrategi, kvoter eller mål i offentlige kulturinstitutioner indføres ved lov og indskrives i resultatkontrakter? Eller handler det om holdningsbearbejdning?
Karin Nødgaard (DF), kulturordfører for Dansk Folkeparti og formand for Folketingets Kulturudvalg siden 2007
Per Clausen (EL), kulturordfører for Enhedslisten, medlem af Folketingets Kulturudvalg
Yildiz Akdogan (S), medlem af Folketingets Kulturudvalg
Troels Christensen (V), kulturordfører for Venstre
• Ordstyrer: Anita Bay Bundegaard, kulturredaktør på Politiken

Kommunal kulturpolitik
Hvad er det kommunalpolitiske ansvar i forhold til at gøre kommunale kulturforvaltninger aktivt inkluderende? Skal kulturinstitutioner tvinges - eller blot opfordres - til at forholde sig til interkulturelle aspekter og bevægelsen mod en demokratisk afspejlning af lokalbefolkningens sammensætning?
Københavns kulturborgmester Pia Allerslev (V)

Kunststøtte
Hvordan forholder Statens Kunstråd - i dette tilfælde repræsentanter fra Kunstrådets fire fagudvalg - sig til interkultur?
Mikkel Harder Munck-Hansen, formand for scenekunstudvalget
Steen Jørgensen, næstformand i musikudvalget
Finn Hauberg Mortensen, formand for Litteraturudvalget
Mette Sandbye, medlem af Billedkunstudvalget
• Ordstyrer: Klaus Rothstein, Weekendavisen/DR

Kulturinstitutionen i forandring
Emmet Feigenberg, skuespilchef, Det Kgl. Teater
Henrik Hartmann, teaterdirektør, Betty Nansen Teatret
Lise Ørskov, dramaturg og udviklingschef, Opgang2
• Ordstyrer: Jes Stein Pedersen, journalist, DR2

Kunstnerfagforbundet - i forandring?
Erklæring om inklusion – næste skridt
Om hvordan Erklæringen om inklusion, som kunstnerforbundene har underskrevet i 2008, kan gøres operationel, målbar og få effekt.
Hassan Preisler, Dansk Skuespillerforbund
Johs Mannov, Dansk Skuespillerforbund
Anders Laursen, Dansk Musiker Forbund
• Ordstyrer: Mira Skadegård Thorsen, diskrimination- og mangfoldighedskonsulent, forperson for Bevægelsen Brun

Rekruttering
Mangfoldighed i rekrutteringen: Sådan gør de i Norge. Læs mere...
Lisa Cooper, Leadership Foundation (Norge)
Otto Akos Meijer, Styrende Mangfold (Norge)
• Ordstyrer: Niels Righolt, formand for CKIs styregruppe

Publikumsrelationer
Hvad virker - og hvad virker ikke! - såfremt en kulturinstitution ønsker at dens publikums sammensætning i højere grad skal afspejle befolkningens?
Mogens Holm, leder af Taastrup Teater, og
Gunnar Munksgaard, pædagogisk formidler, Arken
Mette Wolf Iversen, udviklingschef og dramaturg, Betty Nansen Teatret
• Ordstyrer: Gavin Clarke, freelance konsulent

Reality check
En række interkulturelle kunstnere fortæller om udfordringer, personlige erfaringer og løsninger.
• Litteratur: Adil Erdem
• Musik: Aida Nadeem
• Scenekunst: Hassan Preisler og Ellen Nyman
• Billedkunst: Larissa Sansour og Suzanne Russell
• Ordstyrer: Statens Kunstråds interkulturelle konsulent Khaled Ramadan

Clinic | Ind i processen
C:NTACTs metode bruges i et tre-timers forløb, hvor både kunstnere, kulturarbejdere, embedsmænd og ledere erfarer, hvordan processen kan være lige så givende som produktet.
• Ledes af Remi Lewerissa fra C:ntact
Denne clinic kan max have 20 deltagere og kræver derfor forhåndstilmelding. Der er stadig enkelte pladser. Send en email til info@kunstoginterkultur.dk hvis du vil deltage. Clinic'en fyldes op efter 'først-til-mølle-princippet.

Workshoppen starter med, at Remi Lewerissa giver en kort beskrivelse af, hvordan han arbejder med deltagerne fra C:ntact. Dernæst følger nogle enkle drama-opvarmningsøvelser, som er særligt velegnede til personer, som ikke har beskæftiget sig med drama tidligere. Herefter er opgaven at omdanne deltagernes egne oplevelser til teater. Deltagerne interviewer hinanden to og to, og sammen skal de udvikle en scene. Til slut vises dagens scener.

Om Remi Lewerissa
Skuespiller og instruktør.?? Uddannet på Skuespillerskolen ved Odense Teater 1981-84. Har fungeret som instruktør og underviser på C:NTACT siden starten i 2005, hvor han først og fremmest arbejder med C:NTACTs turnerende teatergruppe, Taskforce. Remi har gennem årene været med til at udvikle C:NTACTS metode – en metode, som hjælper unge mennesker med at fortælle deres egne historier på scenen, film, radio eller gennem de skriftlige medier. Derudover afholder han workshops i C:NTACTs metode på folkeskoler, gymnasier og andre undervisningsinstitutioner over det meste af landet.

Open Clinic | Scenekunst
'Det Kongelige i træningstøjet'
Emmet Feigenberg, skuespilchef
• On-stage coaching ved Kathrine Overgaard Rasmussen og Marta Padovan Özdemir, interkulturelle navigatorer

Open Clinic | Kulturforvaltning
'En kommune i træningstøjet'
Poul Valdemar Nielsen, kulturchef i Sønderborg Kommune
• On-stage coaching ved Kathrine Overgaard Rasmussen og Marta Padovan Özdemir, interkulturelle navigatorer

Netværksmøde
Relaunch af kunstnerkataloget BazART.dk
Tre timers brainstorm, erfaringsopsamling og formulering af visioner for kunstnerkataloget, som præsenterer godt 250 kunstnere med interkulturel baggrund. Læs mere...
• Mødeleder: Jannie Holmbo Kristiansen, redaktør og webmaster for bazART.dk.

Reading | Scenekunst
On-stage reading af Zaki Youssefs teaterstykke, 'Præmieperker'. Stykket er skrevet som en del af Det Kongelige Teaters projekt 'Nye stemmer'.
Medvirkende: Zaki Youssef, Waheid Mahmoud, Hadi Ka-Koush, Søren Sætter-Lassen og Heidi Colding-Hansen. Instruktør: Egill Pálsson

Bogfernisering og reception
Lancering af bogen 'Kunst og interkultur - inspiration til kunst- og kulturlivet'
Live musikoptræden og taler.
Mød personerne fra bogen, heriblandt musikerne Simona Abdalla og Bilal Irshed, billedkunstneren Amir Zainorin, museumsdirektør Jette Sandahl, teaterchef Mogens Holm, journalist Maj Carboni, konsulent Anne Boukris, med flere.
DJ: Gazi Peker
Dette er et åbent arrangement, hvor der er gratis adgang for alle - torsdag kl 17:00. Dørene åbnes 16:45
Klik på billedet for at printe inviationen i A4-format.


  Se / print programmets tidsplan i A4 PDF format.


Arrangør


Konferencen arrangeres af Center for Kunst & Interkultur i samarbejde med og med indholdsmæssig deltagelse fra blandt andre:

Det Kgl. Teater
Betty Nansen Teatret og C:NTACT
Opgang2
Taastrup Teater
BazART.dk
BiblioteksCenter for Integration
Dansk Kunstnerråd
Dansk Skuespillerforbunds Ligebehandlingsudvalg
Det Danske Kulturinstitut
Huse i Danmark
VerdensKulturCentret

Konferencen har modtaget økonomisk støtte fra:
BG Fonden
Dansk Artist Forbund
Dansk Skuespillerforbund
SportGoodsFonden
World Music Denmark
VI KBH'R' Puljen


 

 

Tilmelding


Tilmeldingsgebyret er 600 kroner inklusiv moms, svarende til 480 kroner eksklusiv moms.

a) Send en e-mail med oplysninger om dit navn, din stilling/funktion, din organisation og din/organisationens postadresse til info@kunstoginterkultur.dk

b) Indbetal desuden deltagergebyret (inklusiv moms) på nedenstående kontonummer med dit navn i meddelelsesfeltet. Tilmeldingen gælder, når beløbet registreres på kontoen, og den er bindende.

Beløbet indbetales på Danske Bank
reg.nr. 4180 konto.nr: 10407818
senest fredag den 15. januar 2010 kl 16:00.


Praktiske oplysninger vedørende tilmeldingen
Beløbet dækker kaffe/the og kage i pauserne, samt frokost.

Har du brug for faktura eller kvittering, så lad os det vide.
Hvis du har brug en ‘elektronisk faktura’, så giv os besked herom og send jeres EAN-nummer til info@kunstoginterkultur.dk

Konferencens økonomi administreres af Cultures, som har CVR-nr 20709839. Hvis du vil betale med check, skal den udstedes til Cultures.

Både CKI og Cultures har adressen: Nytorv 3, (3. sal), 1450 København K


 
Hotel overnatning
En del af konferencens deltagere og oplægsholdere overnatter på Clarion Collection Hotel Neptun, som ligger et minuts gang fra Skuespilhuset. Her koster et enkeltværelse kun 730 kroner per per nat inklusiv morgenmad og aftenbuffet.

Konferencen har dette bookingnummer: 3006 R 043557 \ 002

Clarion Collection Hotel Neptun
Sankt Annæ Plads 18-20
Tlf +45 3396 2000
Website: choicehotels.no/DK006
Email: cc.neptun@choice.dk

 

Deltagerliste


Se hvem der har tilmeldt sig.

Listen blev opdateret den 20. januar 2010


Print en A4-flyer om konferencenHar du medarbejdere eller venner, du gerne vil give en flyer om arrangementet, så er her en A4-flyer, du kan printe og dele ud.

Mere information

Send gerne en email til info@kunstoginterkultur.dk eller brug denne kontakt-formular

Vejledende afstemning før konferencenAlle konferencedeltagere og oplægsholdere vil på torsdag blive bedt om at 'bekende kulør' med hensyn til hvad de mener om dette spørgsmål.Til print eller download: Baggrundsmateriale.


Presse


Fotos i høj opløsning til download

Interviews:
For interview med formanden for Center for Kunst & Interkultur, Niels Righolt, presseakkreditation til konferencen, eller interviews/kontakt med konferencens oplægsholdere, kontakt centerleder Mik Aidt på tlf: 2022 6580
Mik Aidt står også selv til rådighed for interviews.

Mere information

Baggrundsmateriale for konferencen 'Kunsten at inkludere' (klik her)


Praktiske oplysninger


Indgang: fra nord

Om transport til Skuespilhuset og parkeringsmuligheder, se: kglteater.dk

Tid og sted

Torsdag den 28. og fredag den 29. januar 2010. Dørene åbnes kl 9:00 begge dage, og programmet starter kl 9:30 præcis

Skuespilhuset, Sankt Annæ Plads 36, København K. [Se Krak-kort]
Dette dokument er redigeret den 20. januar 2010 og opdateres fortsat løbende. Ret til ændringer forbeholdes.  
No documents found.