Tirsdag den 17. marts 2015

Podium Mozaiek: Globalisering er alle steder

Skrevet af: Sanne Arvin (tekst og foto)

14. januar 2011


Emneord:

Print

Hvis man gerne vil have en ny type publikum til sine forestillinger, er en af opskrifterne at omtænke og forny sin kunstneriske profil og at lade sig inspirere af publikums egen virkelighed. Sådan cirka er skabelonen for teatret og kulturstedet Podium Mozaiek skåret.


Nogle sidder og spiser ved de hyggelige caféborde, mens andre småsnakker over en kop kaffe. En mor og datter sidder ved et bord og læser sammen i nogle blade. 

 

Vi er på teatret Podium Mozaiek, og der er endnu fire timer til aftens koncert med den afrikansk-amerikanske sanger Suomi, men en del af publikum har allerede indfundet sig på stedet. På Podium Mozaiek er indgang og billetsalg nemlig skiftet ud med en rummelig café. 

 

Podium Mozaiek ligger i Amsterdams svar på Nørrebro, der har omkring 40 forskellige minoritetsgrupper repræsenteret. Den store, hvide bygning tårner sig op på en af kvarterets hovedgader og byder alle indenfor. 

 

På fem år har Podium Mozaiek etableret en trofast publikumsskare og er blevet det kultursted, hvor alle skolebørn i lokalområdet bliver introduceret til kunstens verden. Og de kan melde om udsolgte sale til stort set alle forestillinger. 

 

Programmet byder både på musik, teater, kabaret og dans fra ind- og udland. 

 

På de følgende sider kan du møde direktøren, den kunstneriske chef og publikumsudvikleren fra Podium Mozaiek.

 

 

 

Om Podium Mozaiek

Podium Mozaiek er en international kulturscene i Amsterdam Vest. Programmet byder på musik, teater, kabaret og dans fra ind- og udland. Podium Mosaik er bydelens kulturelle hjerte. Her tiltrækkes lokalmiljøet til de mange projekter, forestillinger og til stedets café, og i bygningen findes også en række kontorer, atelier og værkstedsrum.

www.podiummozaiek.nl

 

 

 

 

 

Direktøren

Zafer Yurdakul arbejdede i sin ungdom som skuespiller, producent og instruktør og kastede sig senere over arbejdet som kunstnerisk rådgiver for mange af de store scener i Holland. Han har taget en managementuddannelse med speciale i teater og politik, og i 2001 begyndte han at arbejde med ideen til Podium Mozaiek. 

 

“Det begyndte med, at vi ville bringe forskellige kunstnere og kunstarter sammen for at skabe en ny type program og starte en ny udvikling,” fortæller Zafer Yurdakul. 

Målet med Podium Mozaeik var at skabe en stor, professionel scene, hvor forskellige kunstneriske udtryk og kulturer kunne blande sig med hinanden. En scene, hvor fokus ikke skulle være på hollandsk, marokkansk, tyrkisk eller brasiliansk kultur, men på en blanding af det bedste fra en globaliseret verden.

“Skellet mellem den vestlige kultur og andre kulturer giver ikke rigtig mening for os, da globaliseringen er alle steder,” siger han med et smil og fortsætter: “Suomi, der optræder i aften, er et godt eksempel på, hvordan globaliseringen kan blive en inspirationskilde i kunsten. Hun er født i Rwanda, opvokset i New York og har boet og rejst i mange andre lande. Disse spor er en del af hendes unikke kunstneriske udtryk.” 

Udover det kunstneriske sigte ligger der også mere samfundsmæssige tanker bag stedet: “For os på Podium Mozaiek er kunst en af de vigtigste metoder til ikke at snakke om ‘dem’ mod ‘os’ i samfundet. Igennem kunsten kan man lære hinanden bedre at kende og derfor forstå hinanden. Så det var også for at skabe et ‘vi’ og bringe kulturer sammen,” fortæller Zafer Yurdakul. 

 

Den anden dagligstue

Forventningen om, at man skal opføre sig, klæde sig eller tale på en bestemt måde, hvis man vil ud og opleve kultur, kan være en barriere, som gør at en del af byens borgere med forskellig kulturel baggrund ikke kunne drømme om at møde op på et teater eller et koncerthus.

Da Zafer Yurdakul begyndte at realisere Podium Mozaeik var det vigtigt for ham, at dette blev et sted, hvor man altid kan komme – også selvom man bare vil have lidt at spise eller en drink. Og det skulle være et sted, hvor man aldrig ville føle sig forkert klædt på. 

“En teaterbygning kan virke intimiderende. Mange føler, at det ikke er deres sted, og at de derfor aldrig vil komme der. Vi ville gerne skabe en stemning af, at Podium Mozaeik er folks anden dagligstue, som de kan bruge, når de har lyst. Det er lykkedes rigtig godt. Det er én af de ting, der gør det her sted rigtig fedt,” mener Zafer Yurdakul. 

“Vi startede for fem år siden, og det er interessant, at de store teatre og det nationale koncerthus i centrum af byen nu er begyndt at gøre præcis det samme som os,” siger han: 

“I Amsterdams største koncerthus plejede de for eksempel at have denne her store indgangshall, hvor der var billetsalg og en lang rød løber, men ikke meget incitament til at man bare gik derind eller opholdt sig der længere tid af gangen. Nu har de lavet store ændringer af hele stilen, og det første du kommer til i dag er cafeen, som du så skal igennem for at købe eller hente billetter,” forklarer Zafer Yurdakul.

 

 

“Skellet mellem den vestlige kultur og andre kulturer giver ikke rigtig mening for os, da globaliseringen er alle steder.”

Zafer Yurdakul, instruktør og teaterdirektør

 

 

 

 

 

Den kunstneriske leder 

 

Maarten Gulickx er kunstnerisk leder på teatret Podium Mozaiek. Han står for den

 daglige programplanlægning og udvikling af stedets kunstneriske profil. 

 

“Mosaikpodiet ønsker at afspejle kulturel mangfoldighed, fordi programmet skal afspejle Amsterdam og de mennesker, der bor her,” siger Maarten Gulickx.

Globaliseringen og mødet mellem kulturer er det interessante, når programmet for Podium Mozaiek skal planlægges. De enkelte forestillinger udvælges efter, om de er i tråd med den overordnede kunstneriske profil for stedet. 

“For eksempel kunne vi finde på at sætte fokus på traditionerne i tyrkisk musik og samtidig vise, hvordan de er influeret af andre genrer som soul, rock eller hip-hop. I vores programlægning interesserer vi os både for, hvad der er det traditionelle, og hvordan det er påvirket af de moderne tider og globaliseringen. Det er den interaktion, vi gerne vil arbejde med, uanset om det drejer sig om teater, musik eller dans. Derfor er Podium Mozaiek ikke et sted, hvor man kan komme og opleve traditionel teaterkultur.”

 

 

Kvalitet eller egen smag

 

I planlægningsarbejdet med teatrets program understreger Maarten Gulickx, at det er meget vigtigt at kunne lægge sin egen personlige smag på hylden. Det er vigtigt ikke at lade sig farve af egne forestillinger om, hvad der er interessant eller kunst på ‘den rigtige måde’. 

For Maarten Gulickx handler det om kvalitet kombineret med teatrets profil:

“Du kan altid se, om der er kvalitet i det, der opføres – om det er gode performances, om det er en dygtig sanger – og så kommer udvælgelsen til at bero på spørgsmålet om, hvad der passer til Podium Mozaiek. Når jeg sammensætter programmet, sætter jeg min egen smag i baggrunden. Måske er 50 procent af det, vi har på programmet, noget jeg selv ville gå til. Der er nogle programplanlæggere, der forveksler deres egen smag med kvalitet, men programplanlægningen har jo et større formål, og det handler ikke om mig.”

 

 

Arrangementer uden om showene

 

Et kendetegn ved Podium Mozaieks program er, at der næsten aldrig kun er tale om en enkelt forestilling eller en koncert. 

“Vi prøver altid at arrangere noget uden om showene, eksempelvis et tema i restauranten, et foredrag eller en dokumentar, der kan give en indføring i eller debattere den kunstart, der er på programmet den pågældende aften,” fortæller Maarten Gulickx.

Formålet er både at gøre programmet mere attraktivt for publikum, men også at skabe en helhedsoplevelse, der giver en dybere indsigt i kunsten. På Podium Mozaeik oplever medarbejderne, at disse arrangementer har betydet, at barriererne for det mere fremmedartede eller den svært tilgængelige kunst nedbrydes, da publikum fra flere forskellige vinkler har bedre chance for at opnå en forståelse af kunsten.

“Der er nogle programplanlæggere, der forveksler deres egen smag med kvalitet, men programplanlægningen har jo et større formål, og det handler ikke om mig.”

Maarten Gulickx, kunstnerisk leder på Poium Mozaiek
 

 

 

Publikumsudvikleren

 

Natalie Beckers står for publikumsudvikling, marketing og PR på Podium Mozaeik. Hun gør en særlig indsats for, at teatret bruges af børn og unge i lokalområdet.

“De er i alderen mellem 18 og 35 år, kosmopolitter og gerne med en flerkulturel baggrund,” fortæller Natalie Beckers om det publikum, hun målretter sit arbejde mod. 

“Men derudover er det også generelt de mennesker, der bor i det her område, da det faktisk er dem, vi først og fremmest gerne vil være et kultursted for,” tilføjer hun. 

På Podium Mozaiek hænger programudviklingen og publikumsarbejdet tæt sammen. En del af de forestillinger og arrangementer, de selv udvikler på stedet, involverer områdets beboere direkte og er et led i publikumsudviklingen. 

Eksempelvis har de – inspireret af en etableret, professionel forestilling – lavet interviews med nogle af områdets ældre beboere om livet i 1950erne. Forestillingen tager publikum med til historier fra beboere, der er vokset op i kvarteret, og som har set de mange forandringer af samfundet. Stykket var meget populært og tiltrak en masse fra området. 

“Næste år laver vi et lignende projekt med unge i området, der handler om identitet,” fortæller Natalie: “I projektet interviewer vi 20 unge, og så laver vi et talkshow og en forestilling sammen med professionelle bagefter. Vi forventer konceptet kommer til at tiltrække rigtig mange, og samtidig kommer de unge til at kende hinandens historier og får dermed også en bedre forståelse for hinanden.” 

 

 

Skolesamarbejde

En af årsagerne til at Podium Mozaeik har meget fokus på unge er, at denne gruppe generelt er meget åben over for et miks af kulturelle udtryk og genrer. Mange er vokset op med multikultur som en helt naturlig del af deres liv.

Det er metropolitiske og kosmopolitiske udtryk, de arbejder med at videreformidle på teatret, og de skeler til trends i andre storbyer, når de skaber deres program.

“Et at vores kommende arrangementer hedder ‘Café Istanbul’. Her formidler vi tyrkisk kunst og kultur i en hollandsk kontekst. Det er en titel, alle kan relatere sig til, og Café Istanbul har en meget metropolitisk stemning omkring sig.”

En anden målgruppe, som Podium Mozaiek har haft held til at nå, er kvarterets børn og forældre. Teatret har samarbejde med samtlige skoler i området, og der findes stort set ikke det barn i Amsterdam Vest, der ikke har været på Podium Mozaiek. 

“Arbejdet med børn er en vigtig del af vores publikumsudvikling. Børnene vokser op med stedet og bliver vant til at komme her. Samtidig bliver forældrene også opmærksomme på det.”

Teatret har forskellige rabatordninger, så børnene kan tage deres forældre med efter skoletid. To til tre gange om året får beboerne i området en kupon ind ad døren, hvor børn kan komme gratis ind med en af deres forældre, hvilket har stor tilslutning og giver masser af opmærksomhed. 

Natalie Beckers tilføjer, at en del af teatrets succes med skoler og børn også skyldes, at de naturligt tager højde for, at skoleklasserne har en stor kulturel mangfoldighed: 

“Vi introducerer dem til kunst gennem et program, som de her børn kan relatere til.”

 

 

“Arbejdet med børn er en vigtig del af vores publikumsudvikling. Børnene vokser op med stedet og bliver vant til at komme her. Samtidig bliver forældrene også opmærksomme på det.”

Natalie Beckers, publikumsudvikler og PR-medarbejder 

 

Centrale anbefalinger fra kulturscenen

 

Medtænk nye tendenser og globaliseringen i profilen, også med input fra ikke-vestlige kulturer.

 

Tænk over hvilke forhold, der kan virke intimiderende og som barrierer. 

 

Indret kulturinstitutionen, så også den nye målgruppe føler sig hjemme og velkommen. 

 

Vær opmærksom på at personlig smag og forestillingen om, hvad der er ‘rigtig kunst’ kan være barrierer for en ny type programplanlægning.

 

Lav arrangementer omkring programmet, der kan forklare og belyse kunsten fra nye vinkler.

 

Brug historier fra målgruppens eget liv som inspiration i programudviklingen.


 

Denne artikel er en del af CKIs anden inspirationsbog, der hedder ‘Publikum og interkultur – inspiration til kunst- og kulturlivet’. Den består af interviews og reportager fra kulturinstitutioner i England, Holland og Danmark, som arbejder målrettet og strategisk med publikumsudvikling.

Bogen udkom den 26. januar 2011 og blev lanceret i Det Danske Filminstitut i København ved et arrangement i forbindelse med konferencen 'Kunsten at skifte scene'.

 
 
 
 
 
Publikum og interkultur

 

 

Del 1 | Indledning

 

 

Introduktion | Mik Aidt : Nye vilkår for kulturlivet  


Frankrig | Georgio Pauen : Et spørgsmål om overlevelse  

 
 

 

Del 2 | Metoder og inspiration

 

 

Holland | Rotterdam Uitburo : Fremtidens publikumsudvikling  

 

Storbritannien | Southbank Centre :  

    Marketingsdirektør: Mangfoldighed er en god forretning

    Talentopdyrkning tiltrækker nyt publikum

 

Storbritannien | Tate Britain :  Da Union Jack blev udskiftet med Union Black  

 

Holland | Anne Frank Hus og Museum : Fra nationalkultur til kulturarv for alle  

 

Holland | Podium Mozaiek : Globalisering er alle steder  

 

Storbritannien | Battersea Arts Centre :  

    Områdets unge skal sikre teatrets fremtid

    Træner unge til topposter i kulturlivet

 

Holland | Bijlmerpark Teater : Kunsten at kende sit publikum  

 

Danmark | Egnsteatre : En ægte relation til publikum er første skridt  

 

Holland | Bijlmerpark Teater : 
    Man opnår ikke noget ved at gøre det samme igen og igen  

 

Holland | Rotterdam Festivalerne : Festivalen som publikumsfornyer  

 

Danmark | Kunsthallen Nikolaj : Hvis ikke Mohammed kommer til kunsthallen...  

 

 

 

Del 3 | Fra idé til handling

 

 

Danmark | Anne Boukris : Kom i gang  

 

Publikumsudvikling og interkultur | Quickguide