Tirsdag den 17. marts 2015

Charter for mangfoldighed i dansk kulturliv

Skrevet af: Mik Aidt

29. marts 2011


Emneord:

Print

Et nyt charter giver offentlige og private kulturinstitutioner, kulturorganisationer, kulturvirksomheder og kunstnerforbund mulighed for at synliggøre internt i organisationen og eksternt over for kunder og publikum, at de nu vil begynde at forholde sig strategisk til kulturel mangfoldighed. Både fordi mangfoldighed betaler sig i den enkelte institution, og fordi det betaler sig for samfundet at bruge alle ressourcer.


 

Som led i arbejdet med udvikling af et kulturelt mangfoldigt kunst- og kulturliv er dette charter udarbejdet i samarbejde med såvel offentlige og som private kulturinstitutioner.
 
Formålet med charteret er:
 
• At styrke adgangen til den danske kunst- og kulturscene for publikum og professionelle kunstnere uanset kulturel baggrund og således bidrage til, at det danske kulturliv præges af en mangfoldighed af stemmer. Lige adgang til et rigt og varieret udbud af kulturelle udtryksformer fra hele verden og kulturernes adgang til udtryks- og kommunikationsmidler er vigtige elementer i styrkelsen af kulturel mangfoldighed. 
 
• At igangsætte konkrete, målbare indsatser i kulturinstitutioner for at styrke mangfoldigheden på alle niveauer, herunder ledelse, administration samt ansættelses- og personalepolitik.
 
• At kulturinstitutioner styrker det kreative potentiale, der ligger i kulturmødet og den kunstneriske og kulturelle hybridisering, dette medfører, og således fremmer mulighederne for at skabe fælles kulturelle udtryk. Det indebærer en anerkendelse af lige værdighed og respekt for alle kulturer, herunder mindretallenes kulturer. 
 

En strategi for området
De kulturinstitutioner, kulturorganisationer og kulturvirksomheder, der tilslutter sig charteret, forpligter sig til at gøre en konkret indsats for at styrke den kulturelle mangfoldighed i kunst- og kulturlivet. Indsatsen tilpasses virksomhedens vilkår, for eksempel brancheforhold, nuværende andel af personer med interkulturel baggrund i ledelsen, med videre.
 
Inden et aftalt antal måneder efter underskrivelsen af charteret lover institutionens ledelse at sørge for, at institutionen får udarbejder en strategi eller en række målsætninger for kulturel mangfoldighed, herunder hvordan og i hvor høj grad der i ledelse og medarbejderstab, produktion af kulturprodukter og program og i publikums sammensætning ønskes en afspejlning af befolkningens kulturelle mangfoldighed i forhold til det geografiske område, institutionen servicerer, samt igangsætte initiativer herfor.
 
Med “kulturel mangfoldighed” forstås ifølge charteret – og ifølge UNESCOs konvention om kulturel mangfoldighed – de mange forskellige måder, hvorpå gruppers og samfunds kulturer kommer til udtryk, overleveres internt i grupperne og samfundene og disse imellem.
 

Demokratisering
I et demokrati som det danske spiller kunsten og kulturen en betydelig rolle for sammenhængskraften og den rigdom, som følger med en øget kulturel mangfoldighed. Meningen med charteret er at skubbe til en udvikling i retning af at øge medborgernes muligheder for at tage del i det offentligt finansierede kulturliv, som kunstner, medarbejder og publikum – for derved at øge samspillet mellem forskellige kulturelle traditioner, udtryk og præferencer og derigennem også øge nye medborgergruppers adgang til det kulturelle arbejdsmarked. 

Særligt de store offentligt finansierede kulturinstitutioner har et ansvar at bære i den proces. På kort sigt handler charteret således om en demokratisering af og tilgangen til især det kulturelle arbejdsmarked. På længere sigt sigter projektet mod at normalisere kulturområdet i forhold til rekruttering, kompetencer, modtagergrupper og dets indhold. 


Print eller download
 

Højreklik og vælg 'Gem destination som', hvis du vil downloade. 
Mac: Hold CTRL-tasten nede og klik
 
 
 
 

Hvem har underskrevet?

Indtil videre har følgende allerede indsendt et underskrevet charter:
• Københavns Musikteater
• Designmuseum Danmark

...og følgende har tilkendegivet gerne at ville underskrive charteret:
• Museet for Samtidskunst
• Amager Kulturpunkt
 
 
 
 

 
Debatmøde i København 9. juni

Som en markering af UNESCOs årlige World Day for Cultural Diversity arrangerer CKI et åbent debatarrangement torsdag den 9. juni kl 19-21 i cafeen på Nørre Alle 7.  Et debatpanel af kulturinstitutionsledere – hvoraf nogle har underskrevet CKIs charter for kulturel mangfoldighed i dansk kulturliv, og andre har tilkendegivet, at de IKKE ønsker at gøre det – vil diskutere og analysere det selvsamme emne: den kulturelle mangfoldighed og mangel på samme i dansk kulturliv, hvad man som organisation kan bruge CKIs charter til, og hvordan de næste skridt kunne se ud.

Gratis entré - tilmelding foregår via Facebook.

Læs mere... 

 
 
 

 

Markering i pressen den 21. maj

En liste over alle, der har tiltrådt charteret, offentligøres i dagspressen lørdag den 21. maj 2011 og opdateres i øvrigt løbende på www.cki.dk/charter. Dagen er FNs årlige, internationale dag for kulturel mangfoldighed, som blandt andet i Tyskland markeres som en national aktionsdag.

Kommentar: Kulturlivets svanemærke
Kronik: En tam dag for kulturel mangfoldighed i Danmark  
 
Grafik
Charterets logo / mærke findes – det ligger næsten i sagens natur – i en mangfoldighed af variationer over det grafiske tema fra forsiden af UNESCOs konvention for kulturel mangfoldighed, som Danmark ratificerede i 2006.  
 
 


 

Grafik i høj opløsning: 


    Logo/mærke [PDF] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Høring

I begyndelsen af marts måned gennemførte CKI en høring om charterets idé og ordlyd – og det er på grundlag af tilbagemeldinger fra over 20 kulturinstitutioner, at charterets ordlyd er blevet til. Mere om det forberedende arbejde og ideerne med charteret kan læses her

 

 

Video

Her er nogle videoklip, der viser, hvordan ideen omkring at etablere et ‘mærke’ og et charter for øget mangfoldighed i kulturlivet blev diskuteret og udviklet på konferencen ‘Kunsten at skifte scene’ i januar 2011: 
Et mærke for mangfoldighed – behind the scenes

 

 

Andre mangfoldighedscharters

København
Københavns Kommunes mangfoldighedscharter

Sverige
diversitycharter.se

Norge
diversitycharter.no

Tyskland
vielfalt-als-chance.de

Frankrig
charte-diversite.com

Italien
cartapariopportunita.it/contenuti/home.aspx

Spanien
fundaciondiversidad.org

Østrig
pauser-wondrak.at/content/site/en/home/index.html

 

 

  

Rådgivning og tips

Er du i tvivl om, hvordan en strategi for mangfoldighed på din institution eller virksomhed kunne se ud, eller har du svært ved at overbevise ledelsen på din arbejdsplads, om at dette er en god idé, så kontakt gerne CKIs konsulenter for råd og vejledning. Tlf 2343 8009, email: charter[a]dcai.dk.

 

 

Relaterede nyheder

DSB.dk den 6. april 2011:
DSB vinder pris for mangfoldighed
“Grundlæggende handler DSB's mangfoldighedsfokus om at give lige adgang til alle dygtige nuværende og kommende medarbejdere. DSB tror på, at der er konkurrencemæssige fordele ved, at medarbejdersammensætningen afspejler samfundet.”