Tirsdag den 17. marts 2015

Sådan afspejler DR befolkningens kulturelle mangfoldighed

Skrevet af: Gitte Rabøl, DR

12. april 2011


Emneord:

Print

“DR arbejder med at afspejle og repræsentere alle dele af det danske samfund,” fortæller DR Oplysnings direktør Gitte Rabøl i et svar til CKI, som har anmodet om at få en redegørelse fra DRs ledelse om, hvordan den forholder sig til den kulturelle mangfoldighed i Danmarks befolkning.


I en email til CKI skriver direktør Gitte Rabøl:

“Det er en del af DR’s samfundsopgave at være med til at skabe fælles dansk identitet. Det betyder bl.a., at DR skal afspejle diversiteten i samfundet. Denne rolle skal både løftes med kortsigtede tiltag, som nedenstående konkrete eksempler viser – og med langsigtede tiltag.  

 

I vores strategi står der, at DR samler befolkningen i store og små fællesskaber med indhold, oplevelser og fælles begivenheder på tværs af geografi, værdier og sociale skel. Det betyder at

 

·         DR arbejder målrettet på at inkludere mangfoldigheden i det danske samfund.

·         DR marginaliserer ikke i forhold til de små fællesskaber.

·         DR tænker diversitet ind i helheden.

·         DR arbejder med at afspejle og repræsentere alle dele af det danske samfund.

 

DR arbejder med mangfoldighed og diversitet på en række forskellige måder - bl.a. i DR Oplysning, hvor en række af redaktionscheferne ligesom jeg er mentorer for unge med anden etnisk baggrund. P.t. er vi i dialog med Human Shojaee, fra Foreningen for Nydanskere om, hvad vi kan gøre specielt i vores direktørområde for at sikre en kulturel mangfoldighed.

 

Også programmæssigt har vi fokus på mangfoldigheden indenfor alt fra undervisning til underholdning. Herunder nogle eksempler, som også Michael Christiansen fremhæver i debatten:

 

1.    Undervisning: “To sprog – én udfordring”

DR sætter fokus på tosprogede elever gennem adskillige kampagneelementer. Bl.a. er websitet www.dr.dk/tosprog blevet lanceret, ligesom DR2 viser fillers med kendte danskere, der er vokset op med to sprog. Emnet er desuden på tapetet i andre af DRs formater, heriblandt P4 regionerne, Aftenshowet, Sprogminuttet og Danmarksmester.

Næsten halvdelen af de tosprogede elever læser så dårligt, når de forlader folkeskolen, at de har svært ved at forstå og bruge det, de læser. Det betyder, at de ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Kampagnen “To sprog – én udfordring” har som overordnet mål, at langt flere tosprogede elever får så gode kompetencer i folkeskolen, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kræver en aktiv indsats fra en lang række parter - kommuner, skoler, forældre og elever.

Kampagnen er lanceret i samarbejde med Skolestyrelsen. I “To sprog - én udfordring” inviteres skoler og kommuner til at få vejledning og støtte til at tilrettelægge og organisere undervisningen af tosprogede elever. Tilgangen er baseret på viden og erfaringer om, hvordan man kan skabe lange bedre resultater for de tosprogede elever.

“To sprog – én udfordring” løber til udgangen af 2011. Ved udgangen af 2010 havde over 130 skoler allerede tilmeldt sig kampagnen og forpligtet sig til at lave en plan for undervisningen af tosprogede elever. 


2.    
Nyheder og aktualitet

På DRs nyhedsredaktioner er man opmærksom på at afspejle mangfoldigheden i samfundet gennem værter, talspersoner og eksperter.

 

3.    ”Stemmer fra Vollsmose”:

En dirigent. En ghetto. En umulig opgave! Den anerkendte dirigent Frans Rasmussen har en mission: Han vil vise beboerne i en af landets mest berygtede bebyggelser, Vollsmose, at musikken kan alt: Bygge bro mellem mange og skubbe til den enkelte. Derfor vil han samle et 40 mand stort kor og på kun 12 uger gøre dem i stand til at levere et korværk, der løfter taget på Odense Koncerthus. Men er der overhovedet nogen fra Vollsmose, der gider synge klassisk korsang?

 

4.    Underholdning:

Store samlende programmer som X-Factor og Talent. Her samler DR alle foran skærmen, og der stræbes efter, at deltagerne afspejler alle dele af og karakterer i det danske samfund.

 

5.    Satire:

”Perlevenner”: Hvad sker der, når man sender to arabiske teenagedrenge ind i hjertet af dansk kultur? Følg med BIILO og T ud i det danske land, når de skal spille banko med bedstemødre, spise smørrebrød med sild og se Olsen Banden. Under det kommende valg vil de interviewe og anmelde spidskandidater fra de forskellige politiske partier i Perlevenner på Borgen.

 

6.    Drama:

Der arbejdes målrettet med, at der i alle de store samlende dramasatsninger skal være karakterer, som afspejler og rammer alle samfundsborgere. Nydanskere indgår som naturlig del af persongalleriet.

 

7.    DR UNG:

DRs nye ungesatsning DR Mama arbejder med forskellige formater, hvor vi afspejler de unges virkelighed. Her vil etniske minoriteter ikke blive fremstillet i kraft af deres etnicitet, men som en del af samfundet på linje med alle andre unge danskere. Her er vi i opstartsfasen netop inspireret af Din Gata. Pointen er, at vi ikke tvinger etniske minoriteter ind i stereotyper, men som en integreret del af den danske ungdom.

 

Håber det kan bidrage til et klarere billede af DR.

 

Gitte Rabøl 

 

 

 

_______________________ 
Gitte Rabøl
Direktør

DR Oplysning 
DR Byen, opg. 1-5 
Emil Holms Kanal 20 
0999 København C 

 

 

 

Artikler om DR på cki.dk

Peter Aalbæk om DR: "En ren arisk forsamling"

"Hvis man ser ud over samtlige ansatte i Danmarks Radio, så ligner det jo kraft'edme DNSAPs nationalkongres i 1931...”

DRs svigt
I England er en producer blevet suspenderet for bevidst at have holdt etniske minoriteter ude af manuskriptet. En af DRs mest populære manuskriptforfattere kritiserer den engelske producer. Men ingen synes at lytte til kritikken af DR for den samme forseelse – og de triste konsekvenser, den har for samfundet. Kommentar af skuespiller Hassan Preisler.
 
DR-kontrakt anklages for at være ekskluderende
“DR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af den kristne kulturarv,” står der i den nye public service aftale, som skal være DRs rettesnor i de kommende fire år. Altimens regeringerne i Sverige og Norge arbejder strategisk med at få mere mangfoldighed i de offentlige medier, tager den danske regering det ene skridt efter det anden i den modsatte retning.
 
Svensk studievært: DR er inkompetent og udemokratisk
 
Public service man kan spejle sig i
Videoklip af tale af og debat med DRs bestyrelsesformand Michael Christiansen