Tirsdag den 17. marts 2015

Quickguide til publikumsudvikling og interkultur

Skrevet af: CKI

14. januar 2011


Emneord:

Print

Et udpluk af informationer fra www.cki.dk


Rådgivende instanser 

 
Center for Kunst & Interkultur
Center for Kunst & Interkultur (CKI) er udgiver af denne publikation og er et nationalt videns-, kompetence- og formidlingscenter for interkultur, kulturel mangfoldighed og publikumsudvikling i Danmark. 
Som aktør i det danske kunst- og kulturliv kan du henvende dig til centret for rådgivning på området. På centerets hjemmeside kan du finde en vidensbase, der præsenterer artikler og rapporter på området, nyheder om konferencer og aktiviteter – og her kan du også få et nærmere overblik over andre rådgivende instanser i Danmark og i udlandet.
Centeret blev i starten af 2011 en erhvervsdrivende forening. Drift og projekter finansieres via kulturinstitutioners medlemsgebyrer og støtte fra fonde.
www.cki.dk/radgivning
 
Statens Kunstråd
I 2009 ansatte Statens Kunstråd kunstner, kunsthistoriker og kurator Khaled D. Ramadan som interkulturel konsulent for en to-årig periode. I samme forbindelse iværksatte Statens Kunstråd et rådgivningsprojekt, der har til formål at fremme mulighederne for en professionel kunstnerisk karriere for interkulturelle kunstnere bosiddende i Danmark. Derudover tilbyder projektet rådgivning om det interkulturelle område til statsfinansierede danske kunst- og kulturinstitutioner.
www.kunst.dk

 

Rådgivende konsulenter

 
Anne Boukris  
Interkulturel konsulent ved Center for Kunst & Interkultur med mere end 15 års erfaring med området. Minoritetsforsker, konsulent på publikationer og rådgiver inden for ligebehandling og interkulturel ledelse. Har været ansat som ph.d. ved RUCs Kultur- og Sprogmødestudieuddannelse og er fast tilknyttet Københavns Universitets Institut for tværregionale studier. 
 
Gavin Clarke 
Freelancekonsulent med speciale i New Audience Development. Tidligere leder af Interkulturelt Netværk og projektet Brændstof. Langtidssamarbejde med Arts Council of Englands ‘Cultural Diversity’ og ‘New Audiences’ afdelinger.
 
Helle Bach Riis  
Cand.mag. og ekstern lektor, Kultur- og sprogmødestudier, RUC. Har blandt andet arbejdet med teater, der inkluderer unge nydanskere, blandt andet for C:NTACT og Det Kongelige Teater.
 
Mik Aidt  
Centerleder på Center for Kunst & Interkultur, journalist, uddannet 1992, musiker og foredragsholder med speciale i interkultur. Medinitiativtager til blandt andet Cultures.dk og Agentur for global takt og tone. 
 
Mira Skadegård Thorsen  
Seniorkonsulent i diskrimination og mangfoldighed i virksomheden GLOBAL CSR, ekstern lektor på Roskilde Universitet, og drivkraft i Bevægelsen Brun, der bekæmper diskrimination i medier og kulturlivet. Oplægsholder og underviser i interkulturelle problematikker samt diskriminations- og ligestillingsproblematikker.
 
Nanna C. Rohweder  
Freelancejournalist, der i et år har arbejdet med publikumsudvikling på tre teatre i Københavns Vestegn, der ønskede at undersøge og udvikle nye metoder til at komme i kontakt med nye publikumsgrupper. 
 
Uzma Ahmed Andresen 
Baggrund som udviklingskonsulent hos Dansk Røde Kors. Fra 2008 har hun helliget sig kulturformidling, blandt andet via dokumentarfilmproduktion, netværksgrupper og fotoudstillingen ’SYV’, der illustrerer udlændingelovens konsekvenser. 
 
 

Publikationer

 
‘Reach out!’
I 2008 udgav Kulturministeriet inspirationskataloget ‘Reach out!’ om brugerinddragelse i kulturen. Kataloget indeholder 29 eksempler på, hvordan kulturinstitutioner og kunstnere har arbejdet med brugerinddragelse på nye måder, og ét af dem drejer sig om dét med den etniske herkomst. I   fremhæves C:ntact på Betty Nansen Teatret som et godt eksempel på en kulturinstitution, der tilvejebringer tilbud, som imødekommer nydanske brugergrupper. 
Kataloget kan læses på eller downloades i PDF-format fra www.kulturministeriet.dk
 
‘Kunnskap om – medvirkning av – formidling for mangfoldige museumsbrukere’
Rapporten er udgivet af Universitetet i Oslo og Norsk Museumsforbund i oktober 2010 for at bakke op om de norske museers mangfoldighedsarbejde - med tanke på udstillingsprofil og publikumsudvikling. Rapporten kan hentes i PDF-format, læs mere...
 
‘Fremtidens kunstmuseum’
En 60-siders rapport udgivet af Arken Museum for Moderne Kunst i december 2010. Kunstmuseernes aktive stillingtagen i forhold til den kulturelle udvikling fra monokultur til multikultur, som de er del af, og redskaberne til at udvikle lokalområdets kulturelle identiteter kan – ifølge en rapport, som museet har udarbejdet – udvikles gennem øget satsning på outreach, medborgerskab, brugerinddragelse, med inddragelse i demokratiske processer og et kulturelt differentieret udstillingsprogram og samlingspolitik.
Rapporten kan hentes i PDF-format, læs mere...
 
‘Tre egnsteatres publikumsudvikling’ 
En evaluering af ‘Projekt Vest’ med ni erfaringer, seks eksempler og et idékatalog. Af Nanna Rohweder. Udgivet i september 2010 af de tre egnsteatre i Københavns vestegn, Teater Vestvolden, Åben Dans og Taastrup Teater. 36 sider. 
Kan hentes i PDF-format, læs mere...

 

På nettet

 
Facebookgruppe om publikumsudvikling
CKI har taget initiativ til at starte en gruppe på Facebook med titlen ‘Audiences Denmark’, hvor nyheder om relevante seminarer, konferencer og publikationer lægges ud på ’væggen’, og hvor brugerne kommunikerer sammen internt. www.facebook.com
 
Læs mere på cki.dk
Ved en søgning på cki.dk på ordet ’publikumsudvikling’ får du 50 forskellige henvisninger frem til artikler og anmeldelser, som på forskellig vis belyser emnet.
 
 
 

Inspiration fra udlandet

 
Norsk Publikumsutvikling (Audiences Norway)
blev oprettet i marts 2009 på initiativ af Bergen Kommune. Norsk Publikumsutvikling er en national medlemsorganisation, der arbejder for at skabe øget viden om publikum, målgrupper og opnåelse af et øget engagement i kunst- og kulturlivet blandt ikke-brugere.
www.norskpublikumsutvikling.no
 
Audiences Central 
har sekretariat i Birmingham og er et såkaldt ‘publikumsengagementsagentur’ (audience engagement agency), der arbejder for at skabe ‘outreach’, publikumsdeltagelse og kulturelle læringsprogrammer i West Midlands. Agenturet arbejder strategisk med hele spektret af regionens kulturinstitutioner for at fremme faglig udvikling og læring, netværksudvikling og øget adgang til kunsten for den brede del af befolkningen.
www.audiencescentral.co.uk

Zentrum für Audience Development (ZAD)
er et tværfagligt, praktisk orienteret center på Institut for Kunst og Medieledelse på Freie Universität Berlin. Arbejdet i centret fokuserer på de begrebsmæssige og organisatoriske forudsætninger, der skal være til stede for at tiltrække, fastholde og udvikle publikumsgrupper i kulturlivet i dag og imorgen.
www.zad.ikm.fu-berlin.de
 
Nederlands Uitburo 
er koordinerende organ i en netværksorganisation af 15 publikumudviklingsagenturer i Nederlandene. Formålet med organisationen er at indsamle og formidle informationer, der er på den kulturelle dagsorden, for at fjerne barrierer for deltagelse i kulturlivet.
www.nederlandsuitburo.nl
 
Audiences Europe Network 
er et EU-støttet vidensudvekslings-netværk om publikumsudvikling, som består af professionelle aktører som blandt andre Audiences Central i England, Rotterdam Festivals og Nederlands Uitburo i Holland, Cultuurnet Vlaanderen i Belgien, Norsk Publikumsutvikling i Norge, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i Spanien, Centro Europeo per l’Organizzazione e il Management Culturale (ECCOM) i Italien, samt Center for Kunst & Interkultur. 
Netværket holder en række seminarer i de deltagende lande, og det skal blandt andet lede til skabelsen af et ‘Værktøjssæt til kulturaktører’, og udveksling af erfaringer på feltet. Der vil blive udgivet en rapport i 2012. 
Læs mere... 
 

Denne quickguide er en del af CKIs anden inspirationsbog, der hedder ‘Publikum og interkultur – inspiration til kunst- og kulturlivet’. Den består af interviews og reportager fra kulturinstitutioner i England, Holland og Danmark, som arbejder målrettet og strategisk med publikumsudvikling.

Bogen udkom den 26. januar 2011 og blev lanceret i Det Danske Filminstitut i København ved et arrangement i forbindelse med konferencen 'Kunsten at skifte scene'.

 
 
 
 
 
Publikum og interkultur

 

 

Del 1 | Indledning

 

 

Introduktion | Mik Aidt : Nye vilkår for kulturlivet  


Frankrig | Georgio Pauen : Et spørgsmål om overlevelse  

 
 

 

Del 2 | Metoder og inspiration

 

 

Holland | Rotterdam Uitburo : Fremtidens publikumsudvikling  

 

Storbritannien | Southbank Centre :  

    Marketingsdirektør: Mangfoldighed er en god forretning

    Talentopdyrkning tiltrækker nyt publikum

 

Storbritannien | Tate Britain :  Da Union Jack blev udskiftet med Union Black  

 

Holland | Anne Frank Hus og Museum : Fra nationalkultur til kulturarv for alle  

 

Holland | Podium Mozaiek : Globalisering er alle steder  

 

Storbritannien | Battersea Arts Centre :  

    Områdets unge skal sikre teatrets fremtid

    Træner unge til topposter i kulturlivet

 

Holland | Bijlmerpark Teater : Kunsten at kende sit publikum  

 

Danmark | Egnsteatre : En ægte relation til publikum er første skridt  

 

Holland | Bijlmerpark Teater : 
    Man opnår ikke noget ved at gøre det samme igen og igen  

 

Holland | Rotterdam Festivalerne : Festivalen som publikumsfornyer  

 

Danmark | Kunsthallen Nikolaj : Hvis ikke Mohammed kommer til kunsthallen...  

 

 

 

Del 3 | Fra idé til handling

 

 

Danmark | Anne Boukris : Kom i gang  

 

Publikumsudvikling og interkultur | Quickguide