Torsdag den 22. januar 2015

Albertslund Kommune: Kulturel mangfoldighed som en ressource

Policy paper af: Albertslund Kommune

10. marts 2009


Print

Indvandrere og efterkommere udgør 25 procent af Albertslund Kommune. I sin kulturpolitik, som blev vedtaget i marts 2009, skriver kommunen: "Vi ser befolkningens kulturelle mangfoldighed som en ressource"


 

Albertslund Kommune har for første gang nedskrevet sin kulturpolitik, og den kan læses i et farvestrålende hæfte hvis tekst blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 10. marts 2009. Her står blandt andet:

"Alle borgere i Albertslund bidrager til fællesskabet og alle kulturelle ressourcer sættes i spil. Fællesskabet styrkes gennem mangfoldighed, og kulturlivet giver anledninger til at mennesker mødes på tværs af forskelle."

 Mål for kulturpolitkken:
"Fællesskab gennem mangfoldighed. Vi ser befolkningens kulturelle mangfoldighed som en ressource. Alle har – uanset alder, etnisk baggrund og social status – noget at bidrage med. Vores fællesskab er baseret på plads til forskellighed. Kulturpolitikken skal være med til at sikre, at de kulturelle ressourcer bliver bragt i spil."

Kulturpolitikken i Albertslund Kommune er blevet til i et samarbejde mellem mere end 100 lokale aktører i det kulturelle felt, assisteret af blandt andre konsulent Dorte Skot-Hansen, der er medlem af styregruppen for Center for Kunst & Interkultur.

Albertslund Kommune - 2009:
Kulturpolitik Albertslund (PDF)


 

Sådan gør de i bystyrerne


• Aarhus Kommune | Vil fremme kulturel ytringsfrihed og kulturelt demokrati

• Københavns Kommune | Strategi og indsats for at styrke mangfoldighed

• Odense Kommune | Vil være foregangseksempel omkring mangfoldighed


• Arbejdsmarkedet
 | Mangfoldighedsstrategier i stat og kommune
 


 


Side: 1 | 2