Tirsdag den 17. marts 2015

Københavns Kommunes strategi og indsats for at styrke mangfoldighed

Policy paper af: Københavns Kommune

6. juni 2009


Print

Københavns Kommunes mål er, at flere indvandrere og efterkommere med bopæl i København skal opleve at være inkluderet.


Københavns Kommune har ambitiøst sat sig som mål, at “forskellen mellem indvandrere og efterkommere og danskere, der oplever at være inkluderede, skal være udlignet i 2010.”

I 2008 igangsatte kommunen en tre-årig kampagne, der skal styrke mangfoldighed og rummelighed i København. Den hedder VI KBH’R’ – og er kommunens hovedaktivitet for at nå den overordnede målsætning.

Du kan læse mere om VI KBH'R på oplevforskellighed.dk

 

“København skal være en hel by, hvor borgerne lever trygt sammen med respekt for mangfoldighed...”


Citat fra Københavns Kommunes integrationspolitik 06 

Kulturpolitisk redegørelse


Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning
Vedtaget i december 2005 og publiceret i januuar 2006


Redegørelsens andet ansnit har titlen 'Københavnerne', som deles op i fire underafsnit: Forskellige livsformer, Børn, Unge og Nye danskere. I afsnittet om 'Nye danskere' skriver kommunen blandt andet, at man vil gå i gang med at udarbejde aftaler med kulturinstitutionerne i byen "med henblik på at fremme etniske minoriteters brug af disse":
 

Nye danskere


De fleste kommunale indsatsområder, der skal forbedre vilkårene for københavnere med oprindelse i en anden kultur end den danske, har traditionelt været af social karakter. I de seneste år er der dog særligt inden for idræt, kunst og kultur opstået nye vinkler på tiltag, der kan fremme en positiv interaktion mellem mennesker i København.

Situationen i København
København er den by i Danmark med det største antal mennesker med forskellige etniske oprindelser. Mange af disse grupper er oftest genstand for debatter om sociale problemstillinger. Ud fra en kunstnerisk betragtning, er tilstedeværelsen af kulturer, der udspringer af helt andre dele af verden ikke et socialt problem. Tværtimod bør de indgå som et helt naturligt fokusområde, når København ønsker at identificere sig som en internationalt orienteret storby.

Københavns Kommune har øget opmærksomheden på det store potentiale, der findes i kunst og kultur, der formidler forskellig etnicitet og kultur. Blandt andet er filmfestivalen Salaam DK og Images-festivallerne eksempler herpå. Københavns udøvende kunst- og kulturliv er afhængig af påvirkninger af meget forskellig karakter for at kunne forny sig.

Enkelte kunstneriske og kulturelle aktører har de seneste år høstet nye særlige erfaringer med initiativer, der aktivt har involveret forskellige etniske grupper i produktioner af høj kvalitetsmæssig standard. Både Dans i Nordvest og teaterprojekter på Betty Nansen og Teatret Kaleidoskop vidner om, at professionelt kunstnerisk arbejde har et meget stort potentiale for at kunne påvirke integrationen mellem mennesker i København.

Strategi
Baseret på de nye tendenser, der kan spores i København, er Københavns Kommunes kulturpolitiske strategi baseret på følgende 3 områder:

1.  Støtte til professionelle festivaler eller projekter, der formidler etniske minoriteters kunst eller kultur

2.  Fremme af produktioner, der involverer etniske mindretal i kunstneriske og kulturelle produktioner.

3.  Udarbejdelse af aftaler med kulturinstitutionerne mhp. at fremme etniske minoriteters brug af disse.

Sideløbende med disse indsatsområder pågår der i Københavns Kommune en række andre målrettede tiltag med demokratiske eller sociale målsætninger.

Nye udfordringer for København:
==> At fremme et varieret udbud af kunst og kultur, produceret af kunstnere og kulturaktører med forskellige etniske baggrunde.

==> At fremme projekter, der involverer etniske minoriteter direkte i produktionen af professionel kunst og kultur.Københavns Kommune - 2006:
kulturpolitisk redegørelse 2006


Københavns Kommune - 2009:
Kultur- og Fritidsforvaltningen igangsætter arbejdet med en ny kulturredegørelse


 

Synspunkter


• Interview | Kulturborgmester Pia Allerslev (V): "Man skal ikke være bange for at særbehandle"


Sådan gør de i bystyrerne


• Kommunal kulturpolitik | Århus Kommune

• Kommunal kulturpolitik | Albertslund Kommune


 


Side: 1 | 2