Tirsdag den 17. marts 2015

Menneskerettigheder og lige muligheder i kulturlivet

Radioprogram: Kulturnyt DR P1

9. december 2008

Link til radioprogram

Print

Kulturnyt på DR P1 spørger: "Hvor er vores "brune" medborgere i kulturlivet og medierne?" og ser på menneskerettigheder, lige muligheder og inklusionsforum for danske medier og dansk kulturliv.


Studieværtens introduktion til radioindslaget

"Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd." Sådan begynder FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne, som i morgen fylder 60 år.

 

Efter anden verdenskrigs barbari skulle erklæringen sikre alle mennesker i hele verden lige mulig-heder og lige rettigheder, men sådan er det ikke gået - heller ikke i den frie og rige vestlige ver-den, hvor der stadig forekommer diskrimination og forskelsbehandling på grund af ting som race, farve, køn, sprog og religion.

 

En af dem der herhjemme kæmper mod forskelsbehandling er skuespilleren Hassan Preisler. Han er selv en "brun" skuespiller, som han siger, han har nemlig en pakistansk far. I dag debuterer han også som filminstruktør med filmen "Dukketesten".

 

I 1940'erne udviklede det amerikanske psykolog-ægtepar Kenneth og Mamie Clark en metode til at undersøge hvordan raceadskillelse påvirkede børns selvværd. De bad brune børn vælge hvilken dukke de synes var pænest - en brun eller en hvid dukke - og stort set alle børn valgte den hvide. I dag - 60 år senere - har Hassan Preisler gentaget dukketesten på 41 danske børn med brun hud. Filmen "Dukketesten" har haft premiere i dag ved det "inklusions-forum" som Institut for Menneskerettigheder afholder i dag og i morgen for at fejre 60 året for FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne. Det foregår på Københavns Rådhus hvor der er åbent hus i Festsalen både i dag og i morgen.

 

Ideen er at sætte fokus på inklusion og rummelighed i medierne og i dansk kulturliv. Og her i eftermiddag har en række af landets kulturelle fagforbund sig sammen for at diskutere, hvordan de kan være med til at sikre at Danmark er et samfund der giver alle sine borgere lige rettigheder og muligheder. Også i kulturlivet.

 

Diskussionen skal ende med en formel erklæring, der lever op til ånden i FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder. 

 

Links

Hassan Preislers hjemmeside

FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne

Menneskeret.dk

Lyt til radioudsendelsen, som varer 32:00 minutter