Tirsdag den 17. marts 2015

Kunst, kultur og national identitet

Rapport af: Mai Fihl Worre

4. oktober 2011

Land: Danmark


Print

En universitetsopgave, der undersøger kunst- og kulturlivets potentialer for at inkludere eller ekskludere nogle grupper fra samfundet og det såkaldte nationale fællesskab, og dermed hvilken betydning kulturpolitikken har for den nationale identitets- og fællesskabsfølelse.


Undersøgelsen peger på, at kunst og kultur, og dermed kulturpolitik, har en betydning i forhold til den nationale identitet og fællesskabet, og at den borgerlige regerings kulturpolitik overvejende har haft ekskluderende effekt i forhold til de nye danskere.

Igennem nedslag i den borgerlige regerings kulturpolitik siden 2001 peger opgaven på, at kulturarv, dansk identitet og sammenhængskraft har været nøgleord inden for det kulturpolitiske område, og at mangfoldig kulturtænkning har været stort set ikke-eksisterende. Dermed har kulturpolitikken, via taler og konkrete tiltag, medvirket til opretholdelsen og skabelsen af et nationalt fællesskabs afgrænsning.

Begrebet “det nationale” behandles som en størrelse, der kan anskues og forstås fra flere vinkler.

Opgaven beskriver hvad der rører sig i forhold til kulturel mangfoldighed i det danske kulturliv, og hvilke bevæggrunde har de forskellige grupper har for deres handlinger.

Et internationalt udsyn sætter afrundingsvist perspektiv på tænkningen i kulturel mangfoldighed.

 

 

Mai Fihl Worre er specialeskrivende cand.art og selvstændig. Opgaven blev afleveret på Aarhus Universitet, afdeling for Æstetik og Kultur, i december 2010.

 

Print eller download
Mai Fihl Worres universitetsopgave ‘Kunst, kultur og national identitet’:

  PDF - 22 sider

 

 


Side: 1 | 2 | 3