Tirsdag den 17. marts 2015

Storbritannien: Rapporter om scenekunsten som katalysator for social innovation

Rapport af: Arts Council England

7. august 2012

Land: England


Print

Som den største nationale diskussion nogensinde i Storbritannien omkring teatret som kunstform og dets rolle i fremtiden løber ‘The Devoted and Disgruntled 2012 Roadshow’ af stablen mellem den 25. april og den 7. oktober 2012. Det er en serie på 20 events, hvorfra der løbende bliver udgivet rapporter. Nogle af dem diskuterer scenekunstens rolle som katalysator for social innovation, og de er udgangspunktet for denne artikel.


Af Karin Seisbøll

Rapporterne fra ‘The Devoted and Disgruntled 2012 Roadshow’ præsenterer mange spændende diskussioner, som omhandler publikumsrelationer, deltagelse og medejerskab, ideer til tværgående samarbejder mellem teatre, organisationer, kulturinstitutioner og kunstnere både lokalt, nationalt og internationalt.
Det kan anbefales at dykke ned i universet og lade sig inspirere.

Forandring og innovation
Kan og skal teater forandre verden?, stilles spørgsmålet i videointerviewet og rapporten af samme navn – “Can and should theatre change the world?” – og svaret kommer prompte: “Selvfølgelig kan det det!”

Men hvad er forandring? Er det forandring i øjeblikket eller er det massiv forandring? Er vi villige til at skabe den forandring? Er vi villige til eventuelt at ofre omdømme, støttemuligheder eller publikum for at opnå forandring?

Teater er fra naturens hånd skabt i relationen, og der lægges vægt på, at netop teater og kunstnere har et ansvar i forhold til, at de kan være med til at skabe innovation, både når det handler om uddannelse, sociale tiltag, integration og mangfoldighed.

Sort teater
I forlængelse af det stiller en af roadshow-rapporterne spørgsmålet: “What is black theatre and why does it exist?”

Her er mangfoldighed og integration i centrum, og der svares på spørgsmålet med en række supplerende spørgsmål: Hvad er det som kendetegner sort teater? Hvad er sort? – og er der basis for, at det kan eksistere som selvstændig platform inden for det britiske teater som helhed?

Diskussionen udvides til spørgsmålet om, hvorvidt mangfoldighed og inklusion skal være politisk pålagt både i forhold til en repræsentation af mangfoldige kulturer, men også i forhold til andre minoriteter og nødvendigheden af at nedbryde usynlige barrierer.

“There is a choice. You have to make choices!”

Rum at deles om
Bud på hvordan teatret kan være katalysator for social innovation dukker op flere steder i rapporterne, og en refleksion, som gentager sig, er, at “teater kan skabe rum, som vi deles om – og det har vi brug for for at kunne facilitere andre ting.” (“Theatre can create ‘shared spaces’ and you need that to facilitate other things.”)

Lorenzo fra en teatergruppe supplerer med et eksempel fra Palermo: “In the main square is a theatre space, not a church, as a means of bringing together very diverse cultures...” Disse kulturer vil ikke kunne dele en kirke, men de kan dele et teater.

I samme åndedrag diskuteres, hvornår et samfund ser sig selv som et samfund, og vigtigheden af “storytelling” og fælles identitetsskabelse i et samfund. Teatrets rolle som katalysator for refleksion af samfundet skulle måske inddrages igen?

I forhold til at nå ud til flere mennesker, som ikke oplever at ‘teater’ er noget for dem, diskuteres alle de muligheder, der er for at flytte ‘teatret’ ud på utraditionelle steder, både i forhold til fysiske rammer, men også i forhold til at skabe deltagelse, engagement og medejerskab.

Open space princippet
De 20 britiske roadshow-events bygger alle på ‘Open Space Technology’, som opererer ud fra et princip om, at almindelig konversation kan skabe innovation i virkelighedens verden.

Princippet for ‘Open Space’ kan oversættes som: “Bliv ikke, hvor du ikke ønsker at være – flyt dig derhen, hvor din tid bliver anvendt på en god måde.”

Denne grundregel er tænkt som en opfordring til at tage ansvar for kvaliteten af sine oplevelser og erfaringer ved at flytte sig derhen, hvor man er mest nærværende. Kun den enkelte ved, hvor det er. Der er ikke nogle udpegede eksperter til et “Open Space”-event – det kan være alle og enhver, som har visdomsordene: kunstnere, teknikere, billetsælgere, rengøringspersonalet eller brugere.

 


Alle rapporter kan findes på devotedanddisgruntled.com/reports

 

Rapporter:

• ‘Can and should theatre change the world?’

• ‘Building partnerships to make theatre support communities’

• ‘What are the benefits of taking theatre out of “the theatre”..’

• ‘How do we make theatre a force of social change?’

• ‘What is black theatre and why does it exist?’

 

Andre kilder:

• Artiklen ‘How Open Space is shaping the future of theatre and the arts’ i The Guardian’s Culture Professionals Network

 


Side: 1 | 2 | 3